Blogg

Løkken handelssenter

Sverresborg Prosjekt jobber for tiden med Løkken handelssenter.
Arbeidet startet i sommer, og vi er i disse dager i sluttfasen. Vi har hatt både ut- og innvendige malerarbeid, samt noe belegg.
Entreprenør: Næringsbygg as

Lokken Handelssenter