Blogg

Hommelvik sjøside

Da er vi i gang med Hommelvik Sjøside byggetrinn 2.

Prosjektet består av 36 leiligheter som skal ferdigstilles tredje kvartal 2013.

Oppdraget er for Maya Eiendom as

Hommelvik sjoside